Opcije pristupačnosti Pristupačnost

U izdanju FPZ-a objavljen udžbenik...

Na Fakultetu prirodnih znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli izdan je sveučilišni udžbenik čiji su autori izv. prof. dr. sc. Ana Gavrilović, izv. prof. dr. sc. Jurica Jug-Dujaković, Ana Ljubičić, mag. ing. maricult. i Neven Iveša, dipl. ing. biol. Ovaj prvi sveučilišni udžbenik djelatnika Fakulteta prirodnih znanosti poslužit će kao materijal za bolje savladavanje nastavnog gradiva različitih kolegija koji se izvode u okviru studijskog programa Znanost o moru. Udžbenik “Dizajn i menadžment mrijestilišta školjkaša” zajednički je rad četvero autora koji su, koristeći vlastito iskustvo i teoretsko znanje, opisali biološke karakteristike i uzgojne postupke u proizvodnji mlađi školjkaša u mrijestilištu.

Uz brojne ilustracije, u početnom su dijelu opisani morfologija i fiziologija školjkaša s posebnim naglaskom na reproduktivni i probavni sustav. U narednom se poglavlju opisuju postupak dizajniranja mrijestilišta, pravilan odabir lokacije za proizvodni objekt i potrebna oprema u različitim proizvodnim fazama. Zatim slijede poglavlja u kojima su opisani proces proizvodnje jednostaničnih algi kao žive hrane u uzgoju školjkaša te uzgojni postupci za svaku pojedinačnu razvojnu fazu: uzgoj adultnih jedinki u cilju spolnog sazrijevanja, proces mriješćenja u kontroliranim uvjetima te uzgoj ličinaka i mlađi. Detaljno su korak po korak opisane sve aktivnosti i oprema potrebni za održavanje optimalnih uvjeta uzgoja pa udžbenik, uz opis bioloških karakteristika školjkaša, predstavlja potpuni vodič za izgradnju mrijestilišta  kao zatvorenog proizvodnog objekta i za proces proizvodnje mlađi školjkaša u kontroliranim uvjetima te  je prvi takve vrste u Hrvatskoj.

Popis obavijesti