Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sudjelovanje djelatnika FPZ-a na...

U sklopu projekta "Otoci u moru znanja" od 16. do 19. listopada u Velom Lošinju sudjelovali smo na 'Radionici za jačanje kapaciteta udruga uključenih u projekt za provedbu programa popularizacije STEM-a'. 

Prvog dana radionice za jačanje kapaciteta udruga uključenih u projekt za provedbu programa popularizacije STEM-a u Lječilištu Veli Lošinj održan je inicijalni sastanak partnerskih organizacija te je dogovoren tijek buduće suradnje. 

Drugi dan radionice održan je u Lošinjskom edukacijskom centru o moru, uvodnu riječ održala je Jelena Basta, predsjednica udruge Institut Plavi svijet koja je nositelj projekta, a zatim je održala prezentaciju o ulozi organizacija civilnog društva u provedbi izvaninstitucionalnih oblika obrazovanja i zakonodavnom okviru. Renata Brezinšćak, kao predstavnica Hrvatskog prirodoslovnog muzeja održala je trening-edukaciju na temu 'Važnost popularizacije STEM-a među djecom i mladima' i 'Alati za komunikaciju i interpretaciju prirodoslovnih znanosti' nakon čega je uslijedila dinamična diskusija svih sudionika. U popodnevnim satima predstavnici svih partnerskih organizacija razmijenili su znanja i iskustva u radu s djecom i mladima i međusobno prezentirali edukacijske programe. 

Trećeg dana edukacije uputili smo se na terenski izlet na more tijekom kojeg smo sudjelovali u demonstraciji istraživačkih metoda u biologiji mora. Posjetili smo otok Ilovik gdje smo na plaži Paržine istraživali životnu zajednicu pjeskovitog dna te nanose posidonije. Također smo posjetili i Cresko-lošinjsko područje ekološke mreže Natura 2000 u kojem smo promatrali dobre dupine u njihovom prirodnom staništu. U drugom dijelu dana partneri iz Hrvatskog prirodoslovnog muzeja predstavili su primjere praktičnih radova za djecu o kojima se razvila zanimljiva rasprava. Sudionici su u Lošinjskom edukacijskom centru o moru, pogledali edukativni video i ušli u virtualni morski svijet putem VR naočala i informirali se na koji način podvodna buka utječe na morske sisavce i morske organizme. 

Posljednjeg dana radionice partneri su se okupili kako bi podijelili dojmove, razmijenili edukativne materijale i evaluirali održanu radionicu. 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Instituta Plavi svijet.

Popis obavijesti