Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sukladno uvjetima nastale epidemiološke situacije i odluke o organizaciji rada na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli  studenti OPZS-a mogu mailom prijaviti temu završnog/diplomskog rada Uredu za studente i obrazovne programe do 15. travnja posljednje akademske godine studija.

Ispunjeni obrazac student dostavlja e-mailom mentoru koji će odgovoriti studentu sa "suglasan/suglasna" umjesto potpisa koji student zatim prosljeđuje Uredu za studente i obrazovne programe na unos podataka u ISVU sustav i to djelatnici Noris Rosanda na nrosanda@unipu.hr

Obrazac koji se nalazi na sljedećoj poveznici može se nakon što se pohrani na računalu otvoriti  kao word dokument te kao takav ispuniti i poslati mentoru:

 

 

Popis obavijesti