Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Navigation

Osnove EU

Osnove EU


OSNOVNI PODACI

Šifra:

74718

ECTS:

4.0

Nositelji:

prof. dr. sc. Ines Kersan-Škabić
izv. prof. dr. sc. Kristina Afrić Rakitovac
izv. prof. dr. sc. Lela Tijanić

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Kristina Afrić Rakitovac - Seminar
prof. dr. sc. Ines Kersan-Škabić - Seminar
izv. prof. dr. sc. Lela Tijanić - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30
  • Seminar 15

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

LITERATURA:


NASTAVA

5. SEMESTAR

Izborni predmeti V. semestar - Redovni studij - Kultura i turizam
Izborni predmeti V. semestar - Izvanredni studij - Kultura i turizam
Izborna grupa V semestar ZOM - Redovni studij - Znanost o moru


TERMINI KONZULTACIJA

prof. dr. sc. Ines Kersan-Škabić:

do daljnjega konzultacije se održavaju isključivo e-mailom

 

 

 

 

izv. prof. dr. sc. Kristina Afrić Rakitovac:

Konzultacije se održavaju srijedom od 11.30 do 12.30 sati (molim najaviti polazak putem e-pošte jedan dan ranije) ili putem e-pošte.

izv.prof.dr.sc. Kristina Afrić Rakitovac

 

izv. prof. dr. sc. Lela Tijanić:

utorkom, od 8:30 do 10:00 h.

Zbog trenutne epidemiološke situacije konzultacije se održavaju putem e-mail-a.