Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Navigation

Osnove EU

Osnove EU


OSNOVNI PODACI

Šifra:

74718

ECTS:

4.0

Nositelji:

prof. dr. sc. Ines Kersan-Škabić
izv. prof. dr. sc. Kristina Afrić Rakitovac
izv. prof. dr. sc. Lela Tijanić

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Kristina Afrić Rakitovac - Seminar
prof. dr. sc. Ines Kersan-Škabić - Seminar
izv. prof. dr. sc. Lela Tijanić - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30
  • Seminar 15

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

LITERATURA:


NASTAVA

5. SEMESTAR

Obavezni predmet - Redovni studij - Znanost o moru


TERMINI KONZULTACIJA