Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Izvanredni studij


Ispis predmeta

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Anatomija (171926)
Perković, M.; Bobinac, D.
- 50
(30P+20PK)
1 INFO
3.0 Fiziologija (171927)
- 50
(30P+20PK)
1 INFO
3.0 Informatika u zdravstvenoj njezi (171939)
Dobrača, I.
- 75
(15P+60PK)
1 INFO
3.0 Komunikacijske vještine (171931)
Tatković, N.
- 60
(15P+45PK)
1 INFO
3.0 Mikrobiologija s parazitologijom (171928)
Pustijanac, E.
0,0,0
45
(30P+15PK)
1 INFO
3.0 Osnove medicinske kemije i biokemije (171930)
Honović, L.
- 75
(20P+15S+40PK)
1 INFO
12.0 Osnove zdravstvene njege (171932)
Majstorović, D.
- 290
(40P+25S+225PK)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Dijetetika (171938)
Fontana Mikulić, V.
- 90
(30P+15S+45PK)
2 INFO
3.0 Farmakologija (171929)
Millotti, G.; Jovanović, Ž.
0,0,0
45
(30P+15PK)
2 INFO
2.0 Filozofija i etika u sestrinstvu (171937)
- 45
(30P+15S)
2 INFO
5.0 Kliničke vježbe zdravstvene njege I (171934)
Majstorović, D.
- 150
(150PK)
2 INFO
2.0 Osnove fizike, radiologije i zaštite od zračenja (171936)
Ikić, Đ.
- 20
(20P)
2 INFO
12.0 Proces zdravstvene njege (171933)
Majstorović, D.
- 320
(50P+30S+240PK)
2 INFO
2.0 Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo (171935)
- 30
(30P)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Dermatologija (186148)
Fedel, I.
- 15
(15P)
3 INFO
3.0 Higijena i epidemiologija (186129)
Pustijanac, E.
0,0,0
60
(30P+15S+15PK)
3 INFO
1.0 Infektologija (186150)
Cekinović Grbeša, Đ.; Majstorović, D.
- 15
(15P)
3 INFO
2.0 Interna medicina (186111)
Hrstić, I.; Fabris-Vitković, D.
- 30
(30P)
3 INFO
1.0 Neurologija (186121)
Janko-Labinac, D.
- 15
(15P)
3 INFO
5.0 Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi (186109)
Pucić, I.
- 115
(30P+15S+70PK)
3 INFO
2.0 Patofiziologija (186139)
Trivanović, D.
- 30
(30P)
3 INFO
2.0 Patologija (186141)
Avirović, M.
- 40
(30P+10PK)
3 INFO
3.0 Sociologija zdravlja (186125)
- 45
(30P+15S)
3 INFO
9.0 Zdravstvena njega odraslih I (186123)
Majstorović, D.
- 230
(45P+20S+165PK)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Ginekologija i porodništvo (186134)
Belci, D.
- 30
(30P)
4 INFO
3.0 Javno zdravstvo (186127)
Jovanović, Ž.
- 45
(30P+15PK)
4 INFO
4.0 Kliničke vježbe zdravstvene njege II (186131)
Majstorović, D.
- 120
(120PK)
4 INFO
2.0 Pedijatrija (186136)
Jašić, M.
- 30
(30P)
4 INFO
8.0 Zdravstvena njega djeteta (186146)
Benčić, S.
- 200
(40P+10S+150PK)
4 INFO
7.0 Zdravstvena njega majke i novorođenčeta (186143)
Pucić, I.
- 170
(25P+5S+140PK)
4 INFO
3.0 Zdravstvena psihologija (186153)
Vlašić-Cicvarić, I.
- 45
(30P+15PK)
4 INFO
ECTS Izborni kolegiji SSI IV semestar
=> Obavezno izabrati 1 izborni kolegiji
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Grupni pristupi u liječenju (186157)
Špelić, A.
- 50
(10P+10S+30PK)
4 INFO
2.0 Klinička primjena i utjecaj urinarnih pomagala na bolesnikov svakodnevni život (215369)
- 50
(15P+20S+15PK)
4 INFO
2.0 Metodologija stručnog rada u sestrinstvu (200316)
- 50
(15P+15S+20PK)
4 INFO
2.0 Osnove onkologije i palijativne/suportivne skrbi (200314)
- 50
(15P+20S+15PK)
4 INFO
2.0 Temeljni postupci održavanja života (186155)
Antić, G.
- 50
(10P+40PK)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje (200320)
- 80
(30P+50PK)
5 INFO
2.0 Kirurgija, traumatologija i ortopedija (200322)
- 30
(30P)
5 INFO
4.0 Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu (200336)
Rade, M.
- 100
(30P+15S+55PK)
5 INFO
2.0 Psihijatrija i mentalno zdravlje (200326)
- 30
(30P)
5 INFO
7.0 Zdravstvena njega odraslih II (200324)
- 200
(40P+10S+150PK)
5 INFO
2.0 Zdravstvena njega osoba s invaliditetom (200330)
Šarić, B.
- 55
(15P+10S+30PK)
5 INFO
6.0 Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika (200328)
Majstorović, D.
- 170
(25P+5S+140PK)
5 INFO
3.0 Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja (200333)
Bobinac, D.
- 60
(30P+15S+15PK)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Kliničke vježbe zdravstvene njege III (200351)
Majstorović, D.
- 150
(150PK)
6 INFO
1.0 Oftalmologija (200341)
- 10
(10P)
6 INFO
1.0 Otorinolaringologija (200338)
- 10
(10P)
6 INFO
3.0 Palijativna zdravstvena njega (200347)
Tadić, N.
- 70
(10P+5S+55PK)
6 INFO
6.0 Završni rad (200352)
- 100
(100PK)
6 INFO
4.0 Zdravstvena njega starijih osoba (200343)
Majstorović, D.
- 120
(30P+15S+75PK)
6 INFO
3.0 Zdravstvena njega u kući (200345)
Rakić, D.
- 85
(20P+5S+60PK)
6 INFO
5.0 Zdravstvena njega u zajednici (200349)
Rakić, D.
- 120
(25P+5S+90PK)
6 INFO
ECTS Izborni predmet u VI. semestru
=> Izabrati jedan izborni predmet
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Genetske bolesti čovjeka (200363)
Štifanić, M.; Pavelić, K.
0,0,0
50
(10P+40PK)
6 INFO
2.0 Upravljanje stresom (200360)
Zuliani Blašković, Đ.
- 30
(15P+15S)
6 INFO
2.0 Urostome i neovezike: kirurški aspekti, skrb i zdravstvena njega (215371)
- 50
(15P+20S+15PK)
6 INFO
2.0 Zdravstvena njega u jedinici intezivnog liječenja (200356)
- 50
(10P+40PK)
6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Anatomija (171926)
Perković, M.; Bobinac, D.
- 50
(30P+20PK)
1 INFO
3.0 Fiziologija (171927)
- 50
(30P+20PK)
1 INFO
3.0 Informatika u zdravstvenoj njezi (171939)
Dobrača, I.
- 75
(15P+60PK)
1 INFO
3.0 Komunikacijske vještine (171931)
Tatković, N.
- 60
(15P+45PK)
1 INFO
3.0 Mikrobiologija s parazitologijom (171928)
Pustijanac, E.
0,0,0
45
(30P+15PK)
1 INFO
3.0 Osnove medicinske kemije i biokemije (171930)
Honović, L.
- 75
(20P+15S+40PK)
1 INFO
12.0 Osnove zdravstvene njege (171932)
Majstorović, D.
- 290
(40P+25S+225PK)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Dijetetika (171938)
Fontana Mikulić, V.
- 90
(30P+15S+45PK)
2 INFO
3.0 Farmakologija (171929)
Millotti, G.; Jovanović, Ž.
0,0,0
45
(30P+15PK)
2 INFO
2.0 Filozofija i etika u sestrinstvu (171937)
- 45
(30P+15S)
2 INFO
5.0 Kliničke vježbe zdravstvene njege I (171934)
Majstorović, D.
- 150
(150PK)
2 INFO
2.0 Osnove fizike, radiologije i zaštite od zračenja (171936)
Ikić, Đ.
- 20
(20P)
2 INFO
12.0 Proces zdravstvene njege (171933)
Majstorović, D.
- 320
(50P+30S+240PK)
2 INFO
2.0 Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo (171935)
- 30
(30P)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Dermatologija (186148)
Fedel, I.
- 15
(15P)
3 INFO
3.0 Higijena i epidemiologija (186129)
Pustijanac, E.
0,0,0
60
(30P+15S+15PK)
3 INFO
1.0 Infektologija (186150)
Cekinović Grbeša, Đ.; Majstorović, D.
- 15
(15P)
3 INFO
2.0 Interna medicina (186111)
Hrstić, I.; Fabris-Vitković, D.
- 30
(30P)
3 INFO
1.0 Neurologija (186121)
Janko-Labinac, D.
- 15
(15P)
3 INFO
5.0 Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi (186109)
Pucić, I.
- 115
(30P+15S+70PK)
3 INFO
2.0 Patofiziologija (186139)
Trivanović, D.
- 30
(30P)
3 INFO
2.0 Patologija (186141)
Avirović, M.
- 40
(30P+10PK)
3 INFO
3.0 Sociologija zdravlja (186125)
- 45
(30P+15S)
3 INFO
9.0 Zdravstvena njega odraslih I (186123)
Majstorović, D.
- 230
(45P+20S+165PK)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Ginekologija i porodništvo (186134)
Belci, D.
- 30
(30P)
4 INFO
3.0 Javno zdravstvo (186127)
Jovanović, Ž.
- 45
(30P+15PK)
4 INFO
4.0 Kliničke vježbe zdravstvene njege II (186131)
Majstorović, D.
- 120
(120PK)
4 INFO
2.0 Pedijatrija (186136)
Jašić, M.
- 30
(30P)
4 INFO
8.0 Zdravstvena njega djeteta (186146)
Benčić, S.
- 200
(40P+10S+150PK)
4 INFO
7.0 Zdravstvena njega majke i novorođenčeta (186143)
Pucić, I.
- 170
(25P+5S+140PK)
4 INFO
3.0 Zdravstvena psihologija (186153)
Vlašić-Cicvarić, I.
- 45
(30P+15PK)
4 INFO
ECTS Izborni kolegiji SSI IV semestar
=> Obavezno izabrati 1 izborni kolegiji
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Grupni pristupi u liječenju (186157)
Špelić, A.
- 50
(10P+10S+30PK)
4 INFO
2.0 Klinička primjena i utjecaj urinarnih pomagala na bolesnikov svakodnevni život (215369)
- 50
(15P+20S+15PK)
4 INFO
2.0 Metodologija stručnog rada u sestrinstvu (200316)
- 50
(15P+15S+20PK)
4 INFO
2.0 Osnove onkologije i palijativne/suportivne skrbi (200314)
- 50
(15P+20S+15PK)
4 INFO
2.0 Temeljni postupci održavanja života (186155)
Antić, G.
- 50
(10P+40PK)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje (200320)
- 80
(30P+50PK)
5 INFO
2.0 Kirurgija, traumatologija i ortopedija (200322)
- 30
(30P)
5 INFO
4.0 Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu (200336)
Rade, M.
- 100
(30P+15S+55PK)
5 INFO
2.0 Psihijatrija i mentalno zdravlje (200326)
- 30
(30P)
5 INFO
7.0 Zdravstvena njega odraslih II (200324)
- 200
(40P+10S+150PK)
5 INFO
2.0 Zdravstvena njega osoba s invaliditetom (200330)
Šarić, B.
- 55
(15P+10S+30PK)
5 INFO
6.0 Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika (200328)
Majstorović, D.
- 170
(25P+5S+140PK)
5 INFO
3.0 Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja (200333)
Bobinac, D.
- 60
(30P+15S+15PK)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Kliničke vježbe zdravstvene njege III (200351)
Majstorović, D.
- 150
(150PK)
6 INFO
1.0 Oftalmologija (200341)
- 10
(10P)
6 INFO
1.0 Otorinolaringologija (200338)
- 10
(10P)
6 INFO
3.0 Palijativna zdravstvena njega (200347)
Tadić, N.
- 70
(10P+5S+55PK)
6 INFO
6.0 Završni rad (200352)
- 100
(100PK)
6 INFO
4.0 Zdravstvena njega starijih osoba (200343)
Majstorović, D.
- 120
(30P+15S+75PK)
6 INFO
3.0 Zdravstvena njega u kući (200345)
Rakić, D.
- 85
(20P+5S+60PK)
6 INFO
5.0 Zdravstvena njega u zajednici (200349)
Rakić, D.
- 120
(25P+5S+90PK)
6 INFO
ECTS Izborni predmet u VI. semestru
=> Izabrati jedan izborni predmet
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Genetske bolesti čovjeka (200363)
Štifanić, M.; Pavelić, K.
0,0,0
50
(10P+40PK)
6 INFO
2.0 Upravljanje stresom (200360)
Zuliani Blašković, Đ.
- 30
(15P+15S)
6 INFO
2.0 Urostome i neovezike: kirurški aspekti, skrb i zdravstvena njega (215371)
- 50
(15P+20S+15PK)
6 INFO
2.0 Zdravstvena njega u jedinici intezivnog liječenja (200356)
- 50
(10P+40PK)
6 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj