Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Preddiplomski sveučilišni studij Znanost o moru

Nedostatak stručnjaka u području održivog, interdisciplinarnog upravljanja morskim okolišem danas je jedan od ključnih izazov u zaštiti složenih ekosustava mora. Stoga smo u suradnji s Centrom za istraživanje mora Instituta Ruđer Bošković u Rovinju - jednom od vodećih hrvatskih znanstvenih institucija u istraživanjima i zaštiti Jadrana, 2008. godine pokrenuli preddiplomski sveučilišni studij Znanost o moru, kojeg danas izvodimo u novom i unaprijeđenom obliku. Naš interdisciplinarni studij Znanost o moru jedinstveni je takav program u širem sveučilišnom okružju, a namijenjen je studentima s interesom za biologiju mora, oceanografiju te održivo upravljanje i zaštitu morskih ekosustava.

Osnovni podaci o studijskom programu

  • Naziv studijskog programa:
Znanost o moru
  • Vrsta studijskog programa:
preddiplomski sveučilišni studij
  • Trajanje studija:
6 semestara / 3 godine
  • Nositelj studija:
Fakultet prirodnih znanosti u Puli
  • Ukupan broj ECTS bodova:
180 ECTS-a
  • Oblici nastave:
predavanja, laboratorijske i terenske vježbe, seminari
  • Akademski naziv po završetku studija:

sveučilišni prvostupnik znanosti o moru
(univ. bacc. mariscient.).

Struktura studijskog programa Znanost o moru

Program studija obuhvaća 32 obvezna i 12 izbornih kolegija, što studentima omogućuje su-kreiranje studija prema vlastitim interesima. Uz predavanja, znatan dio nastave predstavljaju laboratorijske i terenske vježbe usmjerene na praktično produbljivanje teoretskih znanja te stjecanje vještina i samostalnosti potrebnih za rješavanje budućih radnih zadataka ili daljnjeg usavršavanja kroz diplomski studij.

 

 

 

 

Odaberi Znanost o moru: postani-student.hr


Popis kolegija

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Fizika (152480)
Lyons, D.
1,0,0
60
(30P+30A)
1 INFO
5.0 Matematika (226533)
- 60
(30P+30A)
1 INFO
5.0 Mikrobiologija (50287)
Pustijanac, E.
1,0,0
60
(30P+15A+15S)
1 INFO
5.0 Opća biologija (201589)
Kučinić, M.
0,0,0
60
(30P+30A)
1 INFO
5.0 Opća i anorganska kemija (201588)
Millotti, G.
0,0,0
60
(30P+30A)
1 INFO
5.0 Stanična i molekularna biologija (50288)
Pustijanac, E.
1,0,0
60
(30P+15A+15S)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Algologija (152496)
Iveša, L.; Kraus, R.
0,0,0
60
(30P+15A+15S)
2 INFO
5.0 Beskralješnjaci mora (50282)
Jaklin, A.; Travizi, A.
0,0,0
60
(30P+15A+15S)
2 INFO
3.0 Ekologija (152497)
1,0,0
30
(15P+15A)
2 INFO
4.0 Fizička geologija (201597)
Ćosović, V.
0,0,0
40
(20P+10A+10S)
2 INFO
3.0 Metode znanstvenog rada (226534)
- 30
(15P+15S)
2 INFO
5.0 Organska kemija i biokemija (152493)
Millotti, G.
0,0,0
45
(30P+15S)
2 INFO
5.0 Uvod u oceanografiju (214579)
- 50
(20P+30A)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Ekologija mora (152501)
Paliaga, P.
1,0,0
60
(30P+15A+15S)
3 INFO
5.0 Fizikalna kemija (63487)
Batel, R.
0,0,0
45
(30P+15A)
3 INFO
5.0 Fizika mora (152500)
Supić, N.
0,0,0
60
(30P+15A+15S)
3 INFO
5.0 Fiziologija morskih organizama (63495)
1,0,0
60
(30P+15A+15S)
3 INFO
5.0 Genetika i evolucija (152508)
1,0,0
60
(30P+15A+15S)
3 INFO
5.0 Kemija mora (63484)
Đakovac, T.
0,0,0
60
(30P+15A+15S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Analitička kemija i instrumentalne metode analize (63492)
0,0,0
60
(30P+15A+15S)
4 INFO
3.0 Biostatistička analiza i eksperimentalni dizajn (152505)
Fafanđel, M.
1,0,0
30
(15P+15A)
4 INFO
4.0 Geologija mora (75017)
1,0,0
45
(30P+15A)
4 INFO
5.0 Kralješnjaci mora (214580)
Lazar, B.
0,0,0
60
(30P+30A)
4 INFO
3.0 Praktična nastava iz biologije mora (214581)
- 40
(30A+10S)
4 INFO
ECTS Znanost o moru IV semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Ekofiziologija (63497)
Pavičić-Hamer, D.
1,0,0
30
(15P+15S)
4 INFO
3.0 Engleski znanstveni jezik (152509)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15P+15A)
4 INFO
3.0 Meiofauna morskih sedimenata (63490)
Travizi, A.
0,0,0
30
(15P+15S)
4 INFO
4.0 Nanotehnologija u istraživanju mora (152524)
Lyons, D.
1,0,0
45
(15P+15A+15S)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Ciklus organske tvari i eutrofikacija (152512)
Paliaga, P.
0,0,0
30
(15P+15S)
5 INFO
4.0 Geokemijski procesi u moru (152517)
0,0,0
45
(30P+15S)
5 INFO
3.0 Mehanizmi dugoročnih promjena u ekosustavu mora (75019)
Paliaga, P.
1,0,0
30
(15P+15S)
5 INFO
4.0 Molekularna toksikologija i ekotoksikologija (152521)
Burić, P.
0,0,0
45
(30P+15A)
5 INFO
6.0 Obrada oceanoloških podataka (152518)
Precali, R.; Supić, N.
1,0,0
60
(30P+30A)
5 INFO
ECTS Izborna grupa V semestar ZOM
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Morsko ribarstvo (201632)
Gavrilović, A.
1,0,0
60
(30P+15A+15S)
5 INFO
4.0 Osnove EU (74718)
Kersan-Škabić, I.; Afrić Rakitovac, K.; Tijanić, L.
0,0,0
45
(30P+15S)
5 INFO
3.0 Povijest istraživanja mora (152519)
Batel, R.
0,0,0
30
(15P+15S)
5 INFO
3.0 Radioekologija (75025)
Pavičić-Hamer, D.
1,0,0
30
(15P+15S)
5 INFO
3.0 Sanitarna kontrola mora (63489)
Paliaga, P.
1,0,0
30
(15P+15S)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Biološka raznolikost i konzervacijska biologija (226554)
- 60
(30P+20A+10S)
6 INFO
4.0 Biološki učinci zagađivala (152506)
Burić, P.
1,1,0
45
(30P+15S)
6 INFO
9.0 Seminar i završni rad (227127)
- 30
(30S)
6 INFO
ECTS Izborna grupa VI semestar ZOM
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Marikultura (227133)
- 60
(30P+15A+15S)
6 INFO
4.0 Primjena ronjenja u istraživanju mora (226555)
- 45
(15P+30A)
6 INFO
4.0 Principi i sustavi zaštite mora i priobalja (214582)
Paliaga, P.
0,0,0
45
(15P+15A+15S)
6 INFO
4.0 Programirane biosinteze i genotoksični rizik (75029)
Fafanđel, M.
1,0,0
45
(30P+15S)
6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Fizika (152480)
Lyons, D.
1,0,0
60
(30P+30A)
1 INFO
5.0 Matematika (226533)
- 60
(30P+30A)
1 INFO
5.0 Mikrobiologija (50287)
Pustijanac, E.
1,0,0
60
(30P+15A+15S)
1 INFO
5.0 Opća biologija (201589)
Kučinić, M.
0,0,0
60
(30P+30A)
1 INFO
5.0 Opća i anorganska kemija (201588)
Millotti, G.
0,0,0
60
(30P+30A)
1 INFO
5.0 Stanična i molekularna biologija (50288)
Pustijanac, E.
1,0,0
60
(30P+15A+15S)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Algologija (152496)
Iveša, L.; Kraus, R.
0,0,0
60
(30P+15A+15S)
2 INFO
5.0 Beskralješnjaci mora (50282)
Jaklin, A.; Travizi, A.
0,0,0
60
(30P+15A+15S)
2 INFO
3.0 Ekologija (152497)
1,0,0
30
(15P+15A)
2 INFO
4.0 Fizička geologija (201597)
Ćosović, V.
0,0,0
40
(20P+10A+10S)
2 INFO
3.0 Metode znanstvenog rada (226534)
- 30
(15P+15S)
2 INFO
5.0 Organska kemija i biokemija (152493)
Millotti, G.
0,0,0
45
(30P+15S)
2 INFO
5.0 Uvod u oceanografiju (214579)
- 50
(20P+30A)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Ekologija mora (152501)
Paliaga, P.
1,0,0
60
(30P+15A+15S)
3 INFO
5.0 Fizikalna kemija (63487)
Batel, R.
0,0,0
45
(30P+15A)
3 INFO
5.0 Fizika mora (152500)
Supić, N.
0,0,0
60
(30P+15A+15S)
3 INFO
5.0 Fiziologija morskih organizama (63495)
1,0,0
60
(30P+15A+15S)
3 INFO
5.0 Genetika i evolucija (152508)
1,0,0
60
(30P+15A+15S)
3 INFO
5.0 Kemija mora (63484)
Đakovac, T.
0,0,0
60
(30P+15A+15S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Analitička kemija i instrumentalne metode analize (63492)
0,0,0
60
(30P+15A+15S)
4 INFO
3.0 Biostatistička analiza i eksperimentalni dizajn (152505)
Fafanđel, M.
1,0,0
30
(15P+15A)
4 INFO
4.0 Geologija mora (75017)
1,0,0
45
(30P+15A)
4 INFO
5.0 Kralješnjaci mora (214580)
Lazar, B.
0,0,0
60
(30P+30A)
4 INFO
3.0 Praktična nastava iz biologije mora (214581)
- 40
(30A+10S)
4 INFO
ECTS Znanost o moru IV semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Ekofiziologija (63497)
Pavičić-Hamer, D.
1,0,0
30
(15P+15S)
4 INFO
3.0 Engleski znanstveni jezik (152509)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15P+15A)
4 INFO
3.0 Meiofauna morskih sedimenata (63490)
Travizi, A.
0,0,0
30
(15P+15S)
4 INFO
4.0 Nanotehnologija u istraživanju mora (152524)
Lyons, D.
1,0,0
45
(15P+15A+15S)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Ciklus organske tvari i eutrofikacija (152512)
Paliaga, P.
0,0,0
30
(15P+15S)
5 INFO
4.0 Geokemijski procesi u moru (152517)
0,0,0
45
(30P+15S)
5 INFO
3.0 Mehanizmi dugoročnih promjena u ekosustavu mora (75019)
Paliaga, P.
1,0,0
30
(15P+15S)
5 INFO
4.0 Molekularna toksikologija i ekotoksikologija (152521)
Burić, P.
0,0,0
45
(30P+15A)
5 INFO
6.0 Obrada oceanoloških podataka (152518)
Precali, R.; Supić, N.
1,0,0
60
(30P+30A)
5 INFO
ECTS Izborna grupa V semestar ZOM
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Morsko ribarstvo (201632)
Gavrilović, A.
1,0,0
60
(30P+15A+15S)
5 INFO
4.0 Osnove EU (74718)
Kersan-Škabić, I.; Afrić Rakitovac, K.; Tijanić, L.
0,0,0
45
(30P+15S)
5 INFO
3.0 Povijest istraživanja mora (152519)
Batel, R.
0,0,0
30
(15P+15S)
5 INFO
3.0 Radioekologija (75025)
Pavičić-Hamer, D.
1,0,0
30
(15P+15S)
5 INFO
3.0 Sanitarna kontrola mora (63489)
Paliaga, P.
1,0,0
30
(15P+15S)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Biološka raznolikost i konzervacijska biologija (226554)
- 60
(30P+20A+10S)
6 INFO
4.0 Biološki učinci zagađivala (152506)
Burić, P.
1,1,0
45
(30P+15S)
6 INFO
9.0 Seminar i završni rad (227127)
- 30
(30S)
6 INFO
ECTS Izborna grupa VI semestar ZOM
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Marikultura (227133)
- 60
(30P+15A+15S)
6 INFO
4.0 Primjena ronjenja u istraživanju mora (226555)
- 45
(15P+30A)
6 INFO
4.0 Principi i sustavi zaštite mora i priobalja (214582)
Paliaga, P.
0,0,0
45
(15P+15A+15S)
6 INFO
4.0 Programirane biosinteze i genotoksični rizik (75029)
Fafanđel, M.
1,0,0
45
(30P+15S)
6 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj