Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Upisi u akademsku godinu 2022./2023.

Tko može upisati studijski program Znanost o moru?

 • svi državljani Republike Hrvatske sa završenim četverogodišnjim srednjoškolskim obrazovanjem
 • državljani EU sa završenim četverogodišnjim srednjoškolskim obrazovanjem ili ekvivalentnim stupnjem srednjoškolskog obrazovanja
 • strani državljani sa završenim četverogodišnjim srednjoškolskim obrazovanjem ili ekvivalentnim stupnjem srednjoškolskog obrazovanja

Upisne kvote za studij Znanost o moru za akademsku godinu 2022./2023.

 • Državljani EU:             24 studenta
 • Strani državljani:            2 studenta
 • Ukupno:                        26 studenta

Studenti koji dolaze iz EU ne ubrajaju se u kvotu za strane državljane te imaju jednaka prava i pristup obrazovanju kao i hrvatski građani.

Izravan upis u statusu redovitog studenta izvan odobrene upisne kvote imaju:

 • hrvatski branitelji i hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata
 • djeca smrtno stradalih, zatočenih i nestalih branitelja te 100%-tnih hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata
 • djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih i djeca civilnih invalida Domovinskog rata te djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine, sukladno  Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.

Važni datumi

Dostava dokaza (dokumenata) o dodatnim učeničkim postignućima Sveučilištu u Puli:

    ljetni upisni rok:             do 30. lipnja 2022. do 15 sati
    jesenski upisni rok:       do 30. kolovoza 2022. do 15 sati

Rok za elektroničku prijavu studijskog programa Znanost o moru u Nacionalni informacijski sustava prijava visokih učilišta (www.postani-student.hr):

    ljetni upisni rok:             do 18. srpnja 2022. do 13:59 sati
    jesenski upisni rok:       do 19. rujna 2022. do 14:59 sati

Podnesak elektroničke žalbe zbog netočnosti unosa podataka u Nacionalni informacijski sustav za prijave na visoka učilišta:

    ljetni upisni rok:             do 5. srpnja 2022. do 15 sati
    jesenski upisni rok:       do 3. rujna 2022. do 15 sati

Upisi u prvu godinu studija Znanost o moru (on-line):

    ljetni upisni rok:             od 20. srpnja 2022.
    jesenski upisni rok:       od 22. rujna 2022.

Prijave za upis i razredbeni postupak

Prijave za upis i razredbeni postupak primaju se elektronički putem Nacionalnog informacijskog sustava za prijave na visoka učilišta (www.postani-student.hr) u dva razredbena roka:

 • za ljetni upisni rok:         do 18. srpnja 2022. do 13:59 sati
 • za jesenski upisni rok:   do 19. rujna 2022. do 14:59 sati.

Prijave za jesenski (rujanski) rok primat će se samo ako će nakon završenih upisa u srpanjskom upisnom roku ostati slobodnih mjesta. Broj slobodnih mjesta za rujanski razredbeni rok objavit će se na oglasnim pločama i internetskim stranicama FPZ-a, na mrežnim stranicama Sveučilišta (www.unipu.hr) te na stranicama www.postani-student.hr.

Za pristupnike koji su završili srednjoškolsko obrazovanje u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2021./2022., dokumente i podatke u sustav Nacionalnog informacijskog sustava za prijave na visoka učilišta unosi Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje.

Rezultate ostalih dodatnih učeničkih postignuća u sustav unosi Sveučilište u Puli kojemu je potrebno dostaviti odgovarajuće dokaze. Dokumentaciju koja služi za bodovanje dodatnih postignuća  pristupnici moraju dostaviti do 30. lipnja 2022. za srpanjski rok, a do 30. kolovoza 2022. za rujanski upisni rok. Eventualne žalbe zbog netočnosti unosa podataka pristupnici mogu podnijeti Sveučilištu do zaključno 5. srpnja 2022., a Sveučilište će konačne ispravke za ljetni rok unijeti do zaključno 7. srpnja 2022. U jesenskom upisnom roku žalbe zbog netočnosti unosa podataka pristupnici mogu podnijeti Sveučilištu do zaključno 3. rujna 2022., a Sveučilište će konačne ispravke unijeti do zaključno 7. rujna 2022. Žalbe se podnose isključivo elektronički, na obrascima dostupnima putem sustava NISpVU. Sveučilište će se o žalbama očitovati također isključivo elektronički, putem sustava NISpVU.   

Svi pristupnici dužni su provjeriti ispravnost svojih dokumenata i podataka unesenih u Nacionalni informacijski sustav za prijave na visoka učilišta te u slučaju netočnosti zatražiti njihovo ispravljanje. Za eventualno utvrđenu netočnost dokumenata ili unesenih podataka nakon provedenog razredbenog postupka, a prilikom upisa na visoko učilište, odgovornost snosi sam pristupnik, kao i za krivotvorenje dokumenata kojima se želio kvalificirati za upis na studij.

Ukoliko ste završili četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje u Republici Hrvatskoj prije 2010. godine dužni ste Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje dostaviti i:

 • domovnicu (Hrvati koji nisu državljani Republike Hrvatske prilažu dokaz o hrvatskoj narodnosti)
 • rodni list
 • ocjene svih predmeta iz svih razreda srednje četverogodišnje škole
 • rezultate položenih ispita na državnoj maturi, odnosno ekvivalentnih ispita položenih putem Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje radi rangiranja za upis na studijski program
 • rezultate dodatnih provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti te rezultate državnih i međunarodnih natjecanja iz područja biologije, kemije, fizike i matematike..

Ukoliko ste srednjoškolsko obrazovanje završili u inozemstvu (strani državljani i studenti iz drugih zemalja EU) dužni ste Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje dostaviti sljedeće dokumente:

 • presliku putne isprave ovjerenu kod javnog bilježnika
 • rodni list
 • svjedodžbu stečenu u inozemstvu/rješenje o istovrijednosti strane svjedodžbe
 • potvrda o položenom ispitu iz hrvatskoga jezika (pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu, a u sklopu državne mature su polagali ispit iz hrvatskoga jezika, nisu dužni polagati dodatni ispit iz hrvatskog jezika)
 • rezultati položenih ispita iz predmeta koji odgovaraju onima u sustavu državne mature u Republici Hrvatskoj, ukoliko ste srednju školu završili u zemlji u kojoj se završni ispit (matura) provodi kao oblik državnog vrednovanja
 • rezultate dodatnih provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti te rezultate državnih i međunarodnih natjecanja iz područja biologije, kemije, fizike i matematike.

Rangiranje pristupnika za studij Znanost o moru

Svi pristupnici rangiraju se prema ostvarenim bodovima na temelju kategorija:
 


Pravo na upis stječu pristupnici prema ostvarenim bodovima na rang-listi do popunjavanja upisne kvote, a koji putem Nacionalnog informacijskog sustava za prijave na visoka učilišta potvrde namjeru upisa na studijski program Znanost o moru.

Postupak upisa studija Znanost o moru

Svi pristupnici koji ostvare pravo upisa u prvu godinu preddiplomskog studija Znanost o moru i dobiju upisni broj od strane Središnjeg prijavnog ureda (www.postani-student.hr) pristupaju on-line upisima putem aplikacije "Upisi UniPu". Aplikacija će vam omogućiti dostup podacima za pristup AAIEdu sustavu Sveučilišta u Puli te kreiranje studentske e-mail adrese na koju ćete dobiti preostale informacije o nastavku postupka upisa.

Aplikacija je dostupna na https://upisi.unipu.hr/, a bit će aktivna:

 • od 20. srpnja 2022. za potrebe ljetnog upisnog roka, te
 • od 22. rujna 2022. za potrebe jesenskog upisnog roka.

Za pristup web aplikaciji potrebni su OIB i lozinka koju ćete primiti na mobitel putem SMS poruke (po otvaranju aplikacije).

Nakon prijave u aplikaciju Upisi UniPu i prihvaćanja upisa na studij Znanost o moru dobit ćete podatke o plaćanju upisnine u visini 300,00 kn. Uplatu možete izvršiti općom uplatnicom na:

 • primatelj:  Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, 52100 Pula
 • broj računa:  IBANHR1923600001101931377
 • model:  HR00
 • poziv na broj:  010009-OIBkandidata
 • svrha doznake:  Troškovi upisa

Uplatu treba izvršiti odmah kako bi mogli nastaviti s procesom upisa.

O potvrdi uplate upisnine bit ćete obaviješteni putem SMS-a. Nakon toga ćete na web-aplikaciji Upisi UniPu moći preuzeti AAIEdu pristupne podatke i koristiti službeni studentski e-mail (@student.unipu.hr) na koji ćete primati obavijesti o preostalim koracima upisa, poput on-line dostave fotografije, ugovora o studiranju itd. 

Za sve dodatne informacije o online upisima kontaktirajte nas na pomoc-upis@unipu.hr.

Važno: Pristupnik koji ne iskoristi pravo na upisnom roku u kojem je to pravo stekao, gubi pravo upisa.

Detaljne informacije o upisu u I. godinu svih studija na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli možete naći na https://www.unipu.hr/upisi/upisi_2022-2023.

 

Odaberi Znanost o moru: postani-student.hr