Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Studijsko putovanje na Sveučilištu...

Djelatnici Fakulteta prirodnih znanosti u Puli u sklopu projekta Partnerstva između znanstvenika i ribara posjetili su Sveučilište Maryland u Sjedinjenim američkim državama kako bi se detaljnije upoznali s tamošnjim iskustvima suradnje i istraživanjima vezanim uz ribarstvo. Sveučilište Maryland istaknuta je istraživačka institucija i jedno od važnijih sveučilišta u SAD-u. Proračun sveučilišta iznosi gotovo 2 milijarde dolara, a u radu sa studentima uključeni su i nastavnici dobitnici Nobelovih i Pulitzerovih nagrada.

Istraživanja morskih ekosustava provode se u Biološkom laboratoriju „Chesapeake“ koji predstavlja najstariji javni istraživački centar na istočnoj obali Atlantika. Osnovan je 1925. godine od kada je lider u istraživanjima vezanim uz ribarstvo, ekologiju estuarijskih područja, kemiju okoliša i toksikologiju. Glavnina istraživanja usmjerena su na zaljev Chesapeake, koji je obzirom na oblik, položaj i oceanografske podatke vrlo sličan sjevernom Jadranu. Naime, kao i kod nas, radi se o vrlo produktivnom području na koje utječu slatke vode (rijeka) i koje pokazuje izraženu sezonalnost.

Svjesni posljedica klimatskih promjena, laboratorij razvija nove znanstvene pristupe rješavanju glavnih globalnih ekoloških problema. Okolišni problemi koji imaju utjecaj na djelatnost morskog ribarstva kao i kod nas vrlo su slični; poremećaji u hranidbenoj mreži, masovna pojava želatinoznih organizama poput rebraša i meduzoidnih oblika žarnjaka te promjene u abundanciji i sezonskim migracijama gospodarski važnih vrsta koje se ondje izlovljavaju. Tamošnje ciljne gospodarske vrste su plavi rak (Callinectes sapidus), Morone saxatilis (vrsta slična brancinu) i školjkaši koji obitavaju u sedimentu. U sportskom ribolovu najvažnija je strijelka (Pomatomus saltatrix), termofilna vrsta ribe, sve prisutnija i u sjevernom Jadranu. Na istraživačkom kampusu dočekali su nas direktor instituta, profesor Thomas Miller, profesor Bi Hongsheng i njegova doktorandica Katie Lankowicz koji su nam pružili uvid u njihov rad, ali i direktnu primjenu rezultata njihovih istraživanja. Pri tom, upoznali smo se s njihovim metodama istraživanja ekologije riba i  mapiranja uz primjenu sonara te procjenu abundancije i sezonalnost kretanja biomase planktonskih zajednica pomoću podvodnih video kamera. Uz njihovu pratnju posjetili smo i lokalnu ribolovnu organizaciju gdje smo dobili uvid u direktnu diseminaciju istraživačkih rezultata odnosno primjenu mjera za očuvanje ribljeg fonda i njegovo održivo korištenje. Naime, zbog odlične suradnje znanstvenika i ribara iz Chesapeake zaljeva promptno se reagira na promjene koje bi mogle ugroziti ribarstvo te u zajedničkom suglasju provode se mjere za održivo korištenje resursa, bez odgode. Neke od njih uključuju promjene na ribolovnim alatima, vraćanje u more ženki nekih vrsta tijekom cijele godine kako bi se iduće godine populacije značajno oporavile te određivanje godišnjih lovnih kvota nakon temeljite procjene abundacija populacije pri čemu važnu ulogu imaju stacionarne podvodne videokamere postavljene na glavnim migracijskim putevima riba.

Mi smo predstavili naš Fakultet i dio ribarske problematike na sjevernom Jadranu te tako ostvarili glavne ciljeve odlaska na ovo studijsko putovanje; uvid u primjere dobre prakse u ribarstvu i načine prilagodbe ribarstva na klimatske promjene te povezivanje s institucijama koje imaju više iskustva i koje su ostvarile rezultate u očuvanju ribolovne tradicije.

Popis obavijesti