Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Održan okrugli stol „Izazovi za...

U utorak 19.4. u prostorijama Talijanska unije - Zajednice Talijana Savudrija održan je okrugli stol „Izazovi za morsko ribarstvo: Što nosi budućnost“. Cilj okruglog stola bio je raspraviti o stanju ribarstva u Istri u kontekstu klimatskih promjena (pojava invazivnih vrsta, pojava rebraša, poticanje konzumacije sve češćih termofilnih vrsta riba prisutnih u ribarskim lovinama i sl.) te dati smjernice za učinkovitije upravljanje morskim resursima. U sklopu ovog eventa prikazan je i film „U moru promjena“ koji je realiziran u svrhu prezentacije ciljeva i rezultata projektnih aktivnosti u sklopu mjere I.3. Partnerstva između znanstvenika i ribara.

Dr. sc. Neven Iveša održao je prezentaciju pod naslovom „Sezonalnost ulova termofilnih vrsta u Istri; utjecaj na ekosustav i gospodarski status” u kojoj se detaljnije osvrnuo za rezultate projekta. Izvijestio je koje su termofilne vrste bile najčešće u ulovu, o njihovim prehrambenim navikama i općenito o njihovoj fiziologiji i potencijalnom utjecaju na lokalne vrste i ribarstvo. Zatim je slijedila prezentacija doc. dr. sc. Paola Paliage pod naslovom „Utjecaj rebraša (Mnemiopsys leidyi) i ostalih želatinoznih organizama na ribarstvo; projekcije za budućnost“. U ovoj su prezentaciji prikazane glavne autohtone i alohtone vrste želatinoznih organizama u Jadranu s posebnim osvrtom na vrstu M.leidyi i njezin utjecaj na ekosustav Jadrana i na ribarstvo. Osim toga dan je i osvrt na potencijalni utjecaj ostalih vrsta želatinoznog planktona u ekosustavu Jadrana. Izvjestitelj završne prezentacije bio je dr. sc. Neven Iveša, a tema je bila „Podrška prilagodbi sektora ribarstva klimatskim promjenama u okvirima Zajedničke ribarstvene politike“. Tu su predstavljeni ciljevi Zajedničke ribarstvene politike te financijski okvir Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu za razdoblje 2021.-2027. Dan je i osvrt na ulogu Fonda u svrhu poticanja lokalnih akcijskih grupa, potpore za privremene obustave ribolovnih aktivnosti, potpore za stavljanje na tržište novih vrsta i korištenje neželjenog ulova, smanjenje ugljičnog otiska ribarskog sektora te potpore za diversifikaciju ribarskog sektora, zaštitu morskog okoliša i podršku priobalnom ribolovu.

Popis obavijesti