Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Nositelj projekta: Institut Plavi svijet

Partneri: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (Fakultet prirodnih znanosti), Hrvatski prirodoslovni muzej, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Geopark Viški arhipelag, Plavi svijet Viški arhipelag, Grad Mali Lošinj

Šifra projekta: UP.04.2.1.10.0151

Trajanje projekta: 8. kolovoz 2022. – 8. kolovoz 2024.

Izvor financiranja: Europski socijalni fond (85%), Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske (15%)

Ukupna vrijednost projekta: 1.534.268,40 kn

 

U Republici Hrvatskoj uočen je nedovoljan i neadekvatan pristup prirodoslovnoj i općenito znanstvenoj pismenosti unutar obrazovnog sustava. Potrebna sredstva i institucionalna potpora nastavnicima za provedbu praktične nastave iz STEM (eng. Science, Technology, Engineering, Mathematics) područja na nacionalnoj razini vrlo su ograničeni. Osobito se to odnosi na nastavu kemije, fizike i biologije gdje je učenicima za razumijevanje prirodnih pojava i procesa nužno iskustveno učenje temeljeno na pokusima, praktičnoj i terenskoj nastavi. Naglasak u poučavanju ovih predmeta trebao bi biti na opažanju, mjerenju i donošenju zaključaka te upoznavanju djece i mladih s metodama znanstvenih istraživanja. Nedostatak resursa za provedbu spomenutih metoda učenja ogleda se i u popularnosti predmeta iz STEM područja te posljedično motivaciji mladih za nastavak obrazovanja i odabir zanimanja u području prirodoslovlja. Stoga smo, u Republici Hrvatskoj suočeni s nedostatkom stručnjaka iz STEM područja, ali i općenitim nedostatkom kompetencija za razvoj prirodoslovne pismenosti u društvu.

Cilj projekta 'Otoci u moru znanja' je ojačati kapacitete triju udruga koje djeluju na otocima Lošinju i Visu za provedbu programa kojima će se organizacijom različitih aktivnosti popularizirati STEM i ojačati prirodoslovna pismenost otočkog stanovništva s naglaskom na djecu i mlade. Udruge koje sudjeluju u projektu već posjeduju određeno iskustvo u području prirodoslovlja kroz znanstveno-istraživačke i edukacijske projekte koje provode. Dosadašnje iskustvo u radu motiviralo ih je na dodatni angažman u povećanju prirodoslovne pismenosti šire javnosti, prije svega lokalnog stanovništva koje može puno doprinijeti kako u zaštiti prirode tako i u samom prikupljanju podataka u sklopu znanstveno-istraživačkih projekata.

Stoga se projektom 'Otoci u moru znanja' želi ostvariti suradnja s iskusnim znanstvenim institucijama iz područja prirodoslovlja kojom bi udruge uključene u projekt ojačale svoje kapacitete za osmišljavanje i provedbu različitih inovativnih i interaktivnih sadržaja kojima bi se popularizirale znanstveno-istraživačke aktivnosti kao i edukacija lokalnog stanovništva. Ciljana skupina korisnika spomenutih aktivnosti i sadržaja prvenstveno bi bili djeca i mladi otočani s obzirom da se upravo njima želi promovirati STEM područje kao motivacija kod odabira budućeg zanimanja. Smatramo da održivi razvoj i očuvanje prirodnih vrijednosti otoka koji su sami po sebi vrlo specifični i osjetljivi ekološki sustavi, uvelike ovisi o svijesti i znanju lokalnih stanovnika.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Instituta Plavi svijet.