Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Znanstvena aktivnost Fakulteta

Fakultet prirodnih znanosti u Puli (FPZ) usmjerava svoju znanstvenu aktivnost u temeljna i primijenjena istraživanja bioraznolikosti i procesa u Jadranu, utjecaja čovjeka na morske ekosustave te pronalaženja novih pristupa u očuvanju mora i gospodarenju biološkim resursima mora. Istraživanja se provode u sklopu nacionalnih i međunarodnih znanstvenih i stručnih projekata među kojima su projekti Hrvatske zaklade za znanost te EU projekti iz programa FP6, FP7, LIFE, Interreg i drugi.

Znanstvenici Fakulteta istražuju raznolikost i procese u Jadranu, od razine gena do ekosustava, na predstavnicima koji su ekološki i ekonomski značajni. Osim toga istražuju se indikatorske i ugrožene skupina organizama poput velikih morskih kralješnjaka, riba, koraligenskih zajednica i morskih cvjetnica. Dio znanstvene aktivnosti usmjeren je na razumijevanje kumulativnog utjecaja čovjeka, uključujući promjene u dinamici mikrobnih zajednica i trofičkih mreža, utjecaja invazivnih vrsta i klimatskih promjena u moru te ekotoksikoloških učinaka onečišćenja, uključujući nanočestice i mikroplastiku. 

Aktualne istraživačke teme i multidisciplinarni pristup problematici raznolikosti, ugroženosti i zaštite morskih ekosustava odražava se i u znanstvenoj produkciji te relevantnosti znanstvenih radova publiciranih u vodećim međunarodnim znanstvenim časopisima. Istraživački projekti znanstvenika Fakulteta ujedno su i osnova za uključivanje studenata u znanstveni rad, prvenstveno kroz izradu završnih radova i zajedničko publiciranje rezultata, čime se studentima omogućuje produbljivanje stečenih interdisciplinarnih znanja te usvajanje praktičnih vještina i metodologije rada u području znanosti o moru. Kroz ERASMUS i CEEPUS programe potiče se i međunarodna suradnja te razmjena znanja i iskustava, kako za djelatnike tako i za studente Fakulteta.

Aktualno

Operativni program za pomorstvo i ribarstvo RH za programsko razdoblje 2014. – 2020. MJERA I. 3. „Partnerstva između znanstvenika i ribara“