Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Fakultet prirodnih znanosti u Puli (FPZ) izvodi preddiplomski sveučilišni studij Znanost o moru koji se, u suradnji s Centrom za istraživanje mora Instituta Ruđer Bošković u Rovinju, izvodi od 2008. godine.

Trogodišnji preddiplomski studij Znanost o moru namijenjen je studentima s interesom za biologiju mora, oceanografiju te održivo upravljanje i zaštitu morskih ekosustava. Svjetska mora i oceani od ključnog su značaja za život na Zemlji. Oni kontroliraju klimu, sudjeluju u biogeokemijskim ciklusima i kruženju energije u biosferi, predstavljaju izvor hrane i brojnih resursa te su značajni za promet i turizam. Neodrživo korištenje mora, obalni razvoj i klimatske promjene ugrozile su bioraznolikost i stabilnost brojnih morskih ekosustava, uključujući Jadran. Za razumijevanje procesa u morima te iznalaženje novih i održivih pristupa korištenju resursa potrebni su stručnjaci s interdisciplinarnim znanjima,  a koja pruža studij Znanost o moru – jedinstveni takav studij u našem širem sveučilišnom okruženju. 

Očuvanje bioraznolikosti i održivo gospodarenje morima jedni su od temeljnih prioriteta okolišne politike Europske unije, a nedostatak stručnjaka iz područja interdisciplinarnih znanosti o moru prepoznat je kao ključni ograničavajući čimbenik njenog aktivnog provođenja.  Studijski program Znanost o moru školuje upravo takve stručnjake te osigurava stjecanje temeljnih znanja i vještina potrebnih za razumijevanje morskih ekosustava te integrirani, multidisciplinaran pristup ekološkim izazovima u današnjim morima, uključujući Jadran kao jednog od najvažnijih prirodnih resursa Republike Hrvatske. Završetkom ovog studija, prvostupnici znanosti o moru stječu mogućnost zapošljavanja na tehničkim i organizacijskim poslovima vezanim uz istraživanja, monitoring i održivo gospodarenje morskim ekosustavima, u gospodarskim, javnim ili regulatornim tijelima te nevladinim organizacijama, kao i mogućnost nastavka školovanja na srodnim dvogodišnjim diplomskim studijskim programima u Hrvatskoj ili inozemstvu.