Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Studijski program FPZ-a: Znanost o moru

Nedostatak stručnjaka u području održivog, interdisciplinarnog upravljanja morskim okolišem danas je jedan od ključnih izazov u zaštiti složenih ekosustava mora. Stoga smo u suradnji s Centrom za istraživanje mora Instituta Ruđer Bošković u Rovinju - jednom od vodećih hrvatskih znanstvenih institucija u istraživanjima i zaštiti Jadrana, 2008. godine pokrenuli preddiplomski sveučilišni studij Znanost o moru, kojeg danas izvodimo u novom i unaprijeđenom obliku. Naš interdisciplinarni studij Znanost o moru jedinstveni je takav program u širem sveučilišnom okružju, a namijenjen je studentima s interesom za biologiju mora, oceanografiju te održivo upravljanje i zaštitu morskih ekosustava.

Osnovni podaci o studijskom programu

  • Naziv studijskog programa:
Znanost o moru
  • Vrsta studijskog programa:
preddiplomski sveučilišni studij
  • Trajanje studija:
6 semestara / 3 godine
  • Nositelj studija:
Fakultet prirodnih znanosti u Puli
  • Ukupan broj ECTS bodova:
180 ECTS-a
  • Oblici nastave:
predavanja, laboratorijske i terenske vježbe, seminari
  • Akademski naziv po završetku studija:

sveučilišni prvostupnik znanosti o moru
(univ. bacc. mariscient.).

Struktura studijskog programa Znanost o moru

Program studija obuhvaća 32 obvezna i 12 izbornih kolegija, što studentima omogućuje su-kreiranje studija prema vlastitim interesima. Uz predavanja, znatan dio nastave predstavljaju laboratorijske i terenske vježbe usmjerene na praktično produbljivanje teoretskih znanja te stjecanje vještina i samostalnosti potrebnih za rješavanje budućih radnih zadataka ili daljnjeg usavršavanja kroz diplomski studij.

 

 

 

 

Odaberi Znanost o moru: postani-student.hr