Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Nositelj projekta: Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva

Partneri: Grad Pula - Pola, Matematičko društvo "Istra", Društvo robotičara Istre, Zajednica tehničke kulture, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Istarska razvojna agencija - IDA d.o.o., MOC Pula (Morski obrazovni centar Pula)

Trajanje projekta: 29.06.2021. - 29.06.2023.

Izvor financiranja: Europski socijalni fond (85%), Ured za udruge Vlade RH (15%)

Ukupna vrijednost projekta: 2.462.021,59 kn

 

Povezivanjem civilnog sa znanstvenim i javnim sektorom u zajedničkom cilju popularizacije STEM-a (eng. Science, Technology, Engineering, Mathematics) stvoriti ćemo dobre preduvjete za daljnje zajedničke suradnje i nove programe. Sinergijom partnera, u sklopu projekta planira se osmisliti i razraditi inovativni model pristupa djeci predškolske dobi u približavanju znanosti, koji će i nakon završetka projekta poslužiti odgojiteljima u provedbi aktivnosti popularizacije STEM-a. Kako bi se znanost popularizirala i među ostalim građanima, provesti će se niz različitih događaja u prostorima partnerskih organizacija, ali i diljem Istre, no najznačajniji dio ovog projekta svakako je zajednička izrada koncepta i osmišljavanje "Znanstvenog vrta", te nakon opremanja i stavljanja u funkciju, provedba različitih društvenih sadržaja kako bi taj prostor uz Centar za popularizaciju znanosti i inovacija IŽ koji već postoji pored, zaživio za širu zajednicu.

Uređenjem "Znanstvenog vrta" urediti će se zanimljiv prostor u centru grada Pule koji će uz vođene radionice za djecu i mlade, nuditi i društvene sadržaje za širu populaciju a sve sa ciljem popularizacije STEM-a. Nizom edukacija i predavanja za edukatore, kao i nabavkom nove opreme, doprinijeti će se kvalitetnijoj provedbi radionica za djecu i mlade koje nude organizacije civilnoga društva. Dakle, cilj projekta je unaprijediti kapacitete organizacija civilnog društva za provedbu programa u području popularizacije STEM-a.

U cilju popularizacije STEM-a kod djece i mladih planira se organizirati niz različitih radionica za djecu i mlade, kroz višednevne radionice o pojedinim STEM područjima (o moru, o matematici, meteorologiji, robotici, tehnici ili pak kemijskim i biološkim procesima). Kroz "FabLab" naučiti će se primjena raznih modernih strojeva, recikliranja ili ponovne uporabe plastike i drugih predmeta

Ukupna vrijednost Projekta „Snagom Tehnologije, Edukacijom i Motivacijom  udruga za popularni STEM – STEM udruga za popularni STEM“ je 2.462.021,59 kn, od čega je 2.092.718,35 kn sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva.