Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Nositelj projekta: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (Fakultet prirodnih znanosti)

Trajanje projekta: studeni 2021. – prosinac 2022.

Budžet: 50.000 kn

Izvor financiranja: Zaklada Adris

Klimatske promjene i globalno zatopljenje uzrok su promjena u sastavu ihtiofaune u svim morima, pa tako i u Jadranskom moru. Zbog povećane brojnosti termofilnih vrsta riba, stručnjaci ističu da se Jadran nalazi pod utjecajem „tropikalizacije“. S obzirom na dostupne literaturne podatke i usmeni prijenos informacija od strane ribara, termofilne vrste su sve češće u ulovu lokalnih ribara u sjevernom Jadranu. Dolazak takvih vrsta, s ekološke strane može narušiti ravnotežu lokalne ihtiofaune te u kompeticiji za hranu i prostor se može negativno odraziti na domaće vrste riba.

Projekt je nastavak, tj. nadopuna projekta „Partnerstva između znanstvenika i ribara“ u svrhu detaljnijeg upoznavanja s utjecajem klimatskih promjena na bioraznolikost sjevernog Jadrana. S obzirom na to da nedostaju  podaci o brojnosti i o sezonalnoj distribuciji termoflinih vrsta riba, ukazala se potreba za detaljnijim istraživanjem. Projekt uključuje praćenje raznolikosti i sezonsku pojavnost termofilnih vrsta riba na postojećem sustavu za koncentriranje termofilnih vrsta riba. Takvi sustavi se zovu FAD-ovi (eng. fish aggregating device), a njegova je primarna uloga privlačenje pelagičke ribe što znanstvenicima olakšava njihovo praćenje.

Nadalje, s ciljem podizanja svijesti javnosti, održavanje edukativne manifestacije pridonijet će upoznavanju lokalnog stanovništva i turista s termofilnim vrstama riba. U sklopu manifestacije, organizirana je i izložba podvodnih fotografija na kojoj su prikazane podvodne fotografije s motivima termofilnih vrsta. Vodič za prepoznavanje termofilnih vrsta riba s njihovim biološkim i etološkim karakteristikama služi kao dodatna edukativna podloga namijenjena lokalnoj zajednici i turistima, a veći domet dosegnut je njegovim prijevodom na engleski jezik.