Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Katedra za biologiju mora

Katedra za biologiju mora utemeljena je 2020. godine na Fakultetu prirodnih znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Katedra objedinjuje nastavne predmete preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa Znanosti o moru koji se temelje na biologiji mora i morskih organizama. Članovi Katedre za biologiju mora bave se organizacijom i pripremom nastave uz veliki broj stručnih i istraživačkih projekata. Projekti se temelje na proučavanju morskih organizama te očuvanju biološke raznolikosti naših voda, kako mora, tako i slatkovodnih sustava. Članovi Katedre za biologiju mora društveno su angažirani u popularizaciji znanosti i prezentiranju tematika vezane uz more, posebice učenicima, ali i širem građanstvu putem nastupa u raznim medijskim informativnim programima na lokalnoj i državnoj razini


Popis nastavnika na Katedri

Izvanredni profesor (znanstveno-nastavno zvanje)

izv. prof. dr. sc. Gioconda Millotti

gioconda.millotti@unipu.hr    

Docent

doc. dr. sc. Paolo Paliaga

paolo.paliaga@unipu.hr    

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Renato Batel

renato.batel@unipu.hr    

prof. dr. sc. Vlasta Ćosović

vlasta.cosovic@unipu.hr    

prof. dr. sc. Daniel Lyons

daniel.lyons@unipu.hr    

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Tamara Đakovac

tamara.djakovac@unipu.hr    

izv. prof. dr. sc. Robert Precali

robert.precali@unipu.hr    

izv. prof. dr. sc. Nastjenjka Supić

nastjenjka.supic@unipu.hr    

Docent

doc. dr. sc. Kristina Pikelj

kristina.pikelj@unipu.hr