Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Ostale aktivnosti projekta

Terenski rad s ribarima i laboratorijska obrada uzoraka

Terenski rad u suradnji s ribarima omogućuje prikupljanje podataka u svrhu revidiranja lovostaja za određene vrste riba i rakova. Prikupljaju se podaci o spolnom sazrijevanju i mrijestu gospodarski značajnih vrsta riba i rakova za koje je prema Zakonu o morskom ribarstvu (NN 62/17, 130/17, 14/19) predviđen lovostaj. Cilj je prikupiti podatke o gonadosomatskom indeksu riba i mrijestu rakova te usporediti podatke s trenutno raspoloživim u literaturi uz davanje smjernica nadležnima za eventualno revidiranje postojećeg lovostaja za područje Istre.

Osim toga prikupljaju se podaci u svrhu evidencije prisustva invazivnih i termofilnih vrsta riba i rakova. Zbog sve češćih nalaza i ulova termofilnih vrsta riba izvan njihova uobičajena areala rasprostranjenosti one predstavljaju, s jedne strane prijetnju lokalnom ribljem fondu, a s druge strane predstavljaju gospodarski potencijal. Podaci o ekologiji termofilnih vrsta s potencijalnim invazivnim učinkom na lokalni ribolov vrlo su oskudni. Cilj ove aktivnosti je doprinijeti poznavanju ekologije ovih vrsta i ispitati njihov potencijalni gospodarski značaj.


Teren


Laboratorij

Edukativne radionice i okrugli stolovi

U ožujku 2021. godine održana je edukativna radionica za četiri Lokalne akcijske grupe u ribarstvu (LAGUR) na području Istarske županije (LAGUR Istarska batana za područje južne Istre, LAGUR Pinna nobilis za područje sjeverozapadne Istre, LAGUR Istarski švoj za područje zapadne i centralne Istre te LAGUR Alba za područje istočne istre) na temu stanja ihtiofaune u sjevernom Jadranu s naglaskom na izazove ribarstva i njihove prilagodbe uslijed globalnih klimatskih promjena.


Radionice

U planu je održavanje i okruglog stola za ribare i širu javnost pod naslovom „Izazovi za morsko ribarstvo: Što nosi budućnost“. Cilj okruglog stola bit će raspraviti o stanju ribarstva u Istri u kontekstu klimatskih promjena (pojava invazivnih vrsta, pojava rebraša i sl.) te dati smjernice za učinkovitije upravljanje morskim resursima. Osim toga, dotaknut će se teme poticanja konzumacije sve češćih termofilnih vrsta riba prisutnih u ribarskim lovinama. Okrugli stol će biti organiziran u finalnoj fazi provođenja projekta.

Manifestacija “Nove vrste, novi recepti”

U svrhu predstavljanja Male morske kuharice i demonstracije pripreme recepata, u srpnju 2021. godine održana je edukativna gastro manifestacija „Nove vrste, novi recepti“. Uzvanici, među kojima su bili i predstavnici ugostitelja s područja Istre, imali su priliku upoznati se s novim receptima i isprobati jela iz prve ruke.

Cilj je bio upoznati zainteresirane skupine s novim mogućnostima konzumacije termofilnih vrsta riba i rakova. Obzirom da su termofilne vrste riba i rakova sve češće u ribarskim lovinama, a lokalnom stanovništvu i ribarima su relativno nepoznate te samim time nemaju komercijalni značaj, ovim se događajem potaknula šira javnost na potencijal uvrštavanja ovih vrsta u svakodnevnu prehranu i ugostiteljsku ponudu. Ova je aktivnost imala svrhu diversifikacije gastronomske ponude, stjecanja vještina o pripremi novih vrsta za konzumaciju te proširenja ponude ribara novim vrstama koje su do sada bile nepoznate.