Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Edukativni materijali

U sklopu projekta izrađena je edukativna brošura “Ribarstvo u moru promjena” i posteri čiji je cilj približiti problematiku novopridošlih vrsta u Jadranu i njezin utjecaj na ribarstvo i autohtone organizme koji obitavaju u našem moru. Zbog povećane brojnosti termofilnih vrsta (vrsta koje vole toplija mora), Jadran i Sredozemlje nalaze pod utjecajem procesa „tropikalizacije“. Vrste koje su bile karakteristične za južne krajeve, pomiču svoj areal rasprostranjenosti prema sjeveru i sve češće ih nalazimo u akvatoriju Istre. Detalje o ovoj tematici možete pročitati u edukativnim materijalima.