Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Katedra za oceanografiju

Katedra za oceanografiju utemeljena je 2020. godine na Fakultetu prirodnih znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Katedra objedinjuje nastavne predmete preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa Znanosti o moru koje su usredotočene na fizikalne, geološke, kemijske i oceanografske aspekte proučavanja morskog okoliša. Katedra za oceanografiju izrazito je multidisciplinarna, a njeni se članovi bave, osim organizacijom i pripreme nastavne djelatnosti, širokom lepezom stručnih i istraživačkih projekata vezanih za more, njegove prirodne dinamike, antropogene pritiske i održivo upravljanje morskim resursima s posebnim osvrtom na područje Mediterana i Jadrana. Članovi katedre, uz spomenute aktivnosti društveno su angažirani u popularizaciji znanosti i prezentiranju tematika vezane uz more, posebice učenicima, ali i širem građanstvu putem nastupa u raznim medijskim informativnim programima na lokalnoj i državnoj razini.


Popis nastavnika na Katedri

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Bojan Lazar

bojan.lazar@unipu.hr    

Docent

doc. dr. sc. Petra Burić

petra.buric@unipu.hr   Fakultet prirodnih znanosti u Puli   052877416

doc. dr. sc. Emina Pustijanac

emina.pustijanac@unipu.hr     052/377-084

Viši stručni suradnik

Ante Žunec, mag. oecol. et prot. nat.

ante.zunec@unipu.hr    

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Mladen Kučinić

mkucinic@unipu.hr    

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Maja Fafanđel

maja.fafandjel@unipu.hr    

Docent

doc. dr. sc. Ana Gavrilović

ana.gavrilovic@unipu.hr    

doc. dr. sc. Ana Travizi

ana.travizi@unipu.hr    

Naslovni izvanredni profesor

dr. sc. Ljiljana Iveša, izv. prof.

ljiljana.ivesa@unipu.hr    

dr. sc. Andrej Jaklin, izv. prof.

andrej.jaklin@unipu.hr    

dr. sc. Romina Kraus, izv. prof.

romina.kraus@unipu.hr    

dr. sc. Dijana Pavičić-Hamer, izv. prof.

dijana.pavicic-hamer@unipu.hr    

Naslovni asistent

Luca Privileggio, mag. oecol. et prot. nat.

luca.privileggio@unipu.hr    

Mirela Uzelac, mag. oecol.

mirela.uzelac@unipu.hr    

Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Algologija 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Beskralješnjaci mora 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Biološka raznolikost i konzervacijska biologija 6 preddiplomski
Biološki učinci zagađivala 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Biostatistička analiza i eksperimentalni dizajn 4 preddiplomski
Ekofiziologija 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Ekologija 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Ekologija mora 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Fiziologija morskih organizama 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Genetika i evolucija 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Kralješnjaci mora 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Marikultura 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Meiofauna morskih sedimenata 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Metode znanstvenog rada 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Mikrobiologija 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Molekularna toksikologija i ekotoksikologija 5 preddiplomski
Morsko ribarstvo 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Nanotehnologija u istraživanju mora 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Opća biologija 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Organska kemija i biokemija 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Praktična nastava iz biologije mora 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Primjena ronjenja u istraživanju mora 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Principi i sustavi zaštite mora i priobalja 6 preddiplomski
Programirane biosinteze i genotoksični rizik 6 preddiplomski
Radioekologija 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Stanična i molekularna biologija 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Uvod u oceanografiju 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2