Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Ciklus organske tvari i eutrofikacija

Ciklus organske tvari i eutrofikacija


OSNOVNI PODACI

Šifra:

152512

ECTS:

3.0

Nositelji:

doc. dr. sc. Paolo Paliaga

Izvođači:

dr. sc. Andrea Budiša - Seminar
doc. dr. sc. Paolo Paliaga - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 15
  • Seminar 15

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

LITERATURA:


NASTAVA

5. SEMESTAR

Obavezni predmet - Redovni studij - Znanost o moru


TERMINI KONZULTACIJA

doc. dr. sc. Paolo Paliaga:

Petkom od 14:00 do 16:00 uz prethodni dogovor i najavu.