Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Mikrobiologija

Mikrobiologija


OSNOVNI PODACI

Šifra:

50287

ECTS:

5.0

Nositelji:

doc. dr. sc. Emina Pustijanac

Izvođači:

Martina Gelli , univ. bacc. mariscient. - Seminar
doc. dr. sc. Emina Pustijanac - Seminar
Mirela Uzelac , mag. oecol. - Seminar

Martina Gelli , univ. bacc. mariscient. - Predavanja
Mirela Uzelac , mag. oecol. - Predavanja

Martina Gelli , univ. bacc. mariscient. - Auditorne vježbe
doc. dr. sc. Emina Pustijanac - Auditorne vježbe
Mirela Uzelac , mag. oecol. - Auditorne vježbe

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30
  • Auditorne vježbe 15
  • Seminar 15

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

LITERATURA:


NASTAVA

1. SEMESTAR

Obavezni predmet - Redovni studij - Znanost o moru


TERMINI KONZULTACIJA

doc. dr. sc. Emina Pustijanac:

Četvrtkom od 12-13 h (po dogovoru, uz prethodnu najavu putem e-maila).