Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Principi i sustavi zaštite mora i priobalja

Principi i sustavi zaštite mora i priobalja

Principi i sustavi zaštite mora i priobalja


OSNOVNI PODACI

Šifra:

214582

ECTS:

4.0

Nositelji:

doc. dr. sc. Paolo Paliaga

Izvođači:

Neven Iveša , dipl.ing.bio - Seminar

Neven Iveša , dipl.ing.bio - Auditorne vježbe

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 15
  • Auditorne vježbe 15
  • Seminar 15

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

LITERATURA:


NASTAVA

6. SEMESTAR

Izborna grupa VI semestar ZOM - Redovni studij - Znanost o moru


TERMINI KONZULTACIJA

doc. dr. sc. Paolo Paliaga:

Petkom od 14:00 do 16:00 uz prethodni dogovor i najavu.

Svakog tjedna, u srijedu u 12:30 sati, uz obaveznu najavu putem e-maila.