Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Ekologija mora

Ekologija mora


OSNOVNI PODACI

Šifra:

152501

ECTS:

5.0

Nositelji:

doc. dr. sc. Paolo Paliaga

Izvođači:

dr. sc. Moira Buršić - Seminar
Ante Žunec , mag. oecol. et prot. nat. - Seminar

Neven Iveša , dipl.ing.bio - Auditorne vježbe

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30
  • Seminar 15
  • Auditorne vježbe 15

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

LITERATURA:


NASTAVA

3. SEMESTAR

Obavezni predmet - Redovni studij - Znanost o moru


TERMINI KONZULTACIJA

doc. dr. sc. Paolo Paliaga:

Petkom od 14:00 do 16:00 uz prethodni dogovor i najavu.

dr. sc. Moira Buršić:

Po dogovoru, uz prethodnu najavu putem e-maila.

Svakog tjedna, u srijedu u 12:30 sati, uz obaveznu najavu putem e-maila.