Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Ekologija mora

Ekologija mora


OSNOVNI PODACI

Šifra:

152501

ECTS:

5.0

Nositelji:

doc. dr. sc. Paolo Paliaga

Izvođači:

Moira Buršić , dipl.ing.bio - Seminar
Neven Iveša , dipl.ing.bio - Seminar
doc. dr. sc. Paolo Paliaga - Seminar

Moira Buršić , dipl.ing.bio - Auditorne vježbe
Neven Iveša , dipl.ing.bio - Auditorne vježbe
doc. dr. sc. Paolo Paliaga - Auditorne vježbe

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30
  • Auditorne vježbe 15
  • Seminar 15

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

LITERATURA:


NASTAVA

3. SEMESTAR

Obavezni predmet - Redovni studij - Znanost o moru


TERMINI KONZULTACIJA